BIOKÉKES KUTATÓ NONPROFIT KFT.

Cégünk elsősorban borászati, gombaipari és termál spa tevékenységekhez kapcsolódó kémiai, biológiai és biotechnológiai kutatásokat, valamint diagnosztikai vizsgálatokat végez, amelyeket szaktanácsadói tevékenység egészít ki.

A kiváló szakembergárda mellett, jól felszerelt kémiai analitikai, molekuláris biológiai és mikrobiológiai laboratóriumunkra támaszkodhatunk.

A szakszerű, modern borászati és gombaipari tevékenység, valamint a wellness spa ágazat sikeréhez elengedhetetlenek a magas szintű alap és alkalmazott kutatások, melyekben kutató vállalkozásunk minden szakmai segítséget és hátteret biztosítani tud partnerei számára.

A kutatási tevékenységeink jelenlegi irányai:

1. Hagyományos és műszeres kémiai analitikai területen, mikrobiológiai és molekuláris biológiai kutatásokban kimagasló tapasztalattal rendelkezünk a kísérleti tervezéstől a kivitelezésig.

2. Kiemelkedő szaktudásunknak tekinthetők amperometriás és immunszenzor fejlesztéseink élelmiszerek hatékony komponenseinek, szermaradványok elemzésének és környezeti minták elemzésének megvalósítására. Korábbi fejlesztéseinknek köszönhetően mikotoxinok, glutation és glicerin analízisére dolgoztunk ki hatékony szenzorokat.

3. Technológiai fejlesztéseket végzünk borászati, egyéb élelmiszeripari és gyógyvíz-wellness területen. Az adott ágazatok vezető vállalkozásaival együttműködve megvalósítottuk a glicerintartalom növelésére vonatkozó biokémiai technológiai fejlesztésünket borászati területen, valamint hatékony módszert dolgoztunk ki gyógyvizek kéntartalmának megőrzésére.

4. Gázkromatográfiás és folyadékkromatográfiás mérési módszerek fejlesztésében is nagy tapasztalattal rendelkezünk, újabb fejlesztéseinknek köszönhetően a szervetlen kémiai analitika területén is sikereket értünk el ICP-OES módszerek fejlesztésében.

5. Hagyományos kutatási területünknek számítanak a gombaipari kutatásaink, melyeken belül jentősebb kutatási irányaink:

5.1.Gomba szaporítóanyag

-Törzsgyűjteményi anyag kialakítás, kezelés;
– Új gomba hibridek létrehozása (nemesítés);
– Különböző léptékű termesztési kísérletek;
– Szaktanácsadás és higiéniai tesztek elvégzése;
– Anyacsíra-előállítás;
– Oltóanyag előállítás;
– Oltóanyag mikrobiológiai tesztek;
– Ektomikorrhizás szaporítóanyag kísérletek, kísérleti ültetvény kialakítás.

5.2.Molekuláris biológia

– Gomba fajtaelkülönítési kísérletek;
– Gombafajok, gombakórokozók azonosítása;
– Élesztőgomba tipizálások.

5.3.Gombakórokozók és -kártevők azonosítása

– Kórokozó, kompetitor gombák izolálása, azonosítása;
– Kártevők (legyek, atkák, fonálférgek stb.) azonosítása;
– Sztereo- és fénymikroszkópos, szükség esetén molekuláris biológiai vizsgálatok.
– Kémiai markerek azonosítása, biológiai, illetve kémiai védekezés előkészítése.

5.4.Komposzt kutatások

– Komposztüzemek higiéniai állapotának felmérése;
– Komposztstarter kutatások;
– Komposztkémiai vizsgálatok;
– Gombaipari hulladékok továbbkomposztálása;
– Szaghatást okozó gázok csökkentésének technológiai vonatkozásai.
– Komposzt elemi alkotóinak NIR (közeli infravörös) spektroszkópiai analízise, analitikai módszerek fejlesztése.

5.5.Termesztés

– Új gombafajok termesztésbe vonása;
– Vad törzsek, hibridek termesztési kísérletei;
– Új termesztéstechnológiák kidolgozása;
– Farmhigiéniai felmérés, új farmfertőtlenítési eljárások tesztelése.
– Peszticid maradványok kémiai vizsgálata

5.6.Konzerválás

– Termékfejlesztés;
– Higiéniai vizsgálatok;
– Késztermékvizsgálatok;
– Szaktanácsadás;
– Teljes gombatermesztési vertikumot érintő szaktanácsadás.

6. Borászathoz kapcsolódó tevékenységeink jelentős szerepet kapnak napjainkban:

– Starterszelekció;
– Mikrovinifikációs kísérletek;
– Technológiai fejlesztések;
– Általános borkémiai vizsgálatok;
– Boranalitika;
– Szermaradványok kémiai vizsgálata;
– Kutatási projektek tervezése és lebonyolítása.